Det medeltida gatumyllret i Gamla stan utgjordes av stadsbor, hantverkare och köpmän samt kringvandrade svartbröder som spred den kristna läran.