Eliel Saarinen – traditionell modernist som inspirerade amerikansk arkitektur

Eliel Saarinen – traditionell modernist som inspirerade amerikansk arkitektur

Eliel Saarinen (1873–1950) växte upp i Ingermanland i sydöstra Finland. Under studietiden på Polytekniska institutet i Helsingfors lärde han känna arkitektkollegorna Herman Gesellius (1874–1916) och Armas Lindgren (1874–1929). Tillsammans vann de 1897 arkitekturtävlingen för kommersrådet Julius Tallbergs bostadshus på Lotsgatan 1 på Skatudden i Helsingfors. Uppdraget ledde till att de startade arkitektbyrån Gesellius-Lindgren-Saarinen och nästa stora framgång blev deras bidrag till Finlands paviljong på världsutställningen i Paris år 1900. Stilbildande inom finsk nationalromantik  Inom den finländska nationalromantiska arkitekturen blev trion snabbt stilbildande med inslag av jugend och finsk medeltid. Kontorshuset för försäkringsbolaget Pohjola från 1901 på Mikaelsgatan 3 visar prov på deras egensinniga tolkning. Fasaden i granit och täljsten har dekorativa trädstammar med grenar, barr och kottar blandat med fantasifull ornamentik med björnar och grimaserande troll. Arkitektbyrån ritade ytterligare ett bostadshus på Skatudden, den här gången för fastighetsbolaget Eol på Lotsgatan 5. Hamnområdet hade länge haft dåligt rykte med prostitution, kriminalitet och spritsmuggling. Med nybyggnationen vid sekelskiftet började området att förändras och idag finns en väl sammanhållen samling av jugendkvarter här. I Finlands Nationalmuseum på Mannerheimvägen 34 blandas nationalromantik i exteriören och jugend i interiören. Bygget påbörjades 1905 men samma år gick de tre arkitekterna skilda vägar. Saarinen var då nygift med Herman Gesellius syster Louise (Loja), skulptör och textildesigner, och samma år föddes dottern Eva-Liisa (Pipsan) följd av sonen Eero 1910. Likt båda sina föräldrar kom barnen senare att ägna sig åt design, inredning och arkitektur. En av sekelskiftets vackraste järnvägsstationer Saarinen vann arkitekttävlingen om Helsingfors järnvägsstation 1904 med ett förslag som påminde om nationalmuseet. Men under en rundresa i Europa influerades han av såväl den engelska Art...
Philadelphias stadsplan – en tidig modell för modern stadsutveckling

Philadelphias stadsplan – en tidig modell för modern stadsutveckling

De första europeiska invånarna längs Delawarefloden var svenskar. Bakgrunden till bosättningen var handelsföretaget Nya Sverige-kompaniet som 1637 hade bildats under ledning av rikskansler Axel Oxenstierna och den holländske köpmannen Peter Minuit (som 1626 hade köpt området Manhattan för 60 gulden till kolonin Niew Amsterdam). Tanken med samarbetet mellan Sverige och Holland var att skapa en gemensam handelspost i Nordamerika. Återigen köpte Peter Minuit mark från Lenapestammen, den här gången betalades den med handelsvaror. På den västra flodstranden grundades kolonin Nya Sverige 1638, det område som ingår i de äldsta delarna av Philadelphia i Pennsylvania. Religionsfrihet och broderlig kärlek I England hade den kristna rörelsen Religious Society of Friends – mer kända som kväkarna – bildats på 1650-talet. William Penn var son till en adelsman och efter att 1665 ha lämnat den anglikanska kyrkan valde han att bekänna sig till deras tro. För att hjälpa sina nya trosfränder att komma undan de religiösa förföljelserna i Europa började William Penn söka efter en lämplig plats för att bygga en koloni. I Nya Sverige hade motsättningarna ökat och holländarna tog 1655 över den svenska kolonin. Efter 1664 ingick området i det brittiska imperiets kolonisering av Nordamerika. Men flertalet av de fyrahundra svenskarna valde att stanna kvar och tilläts lokalt självstyre med en egen kyrka och domstol. Idag är Gloria Dei från 1678 Philadelphias äldsta kyrka och går under smeknamnet ”Old Swedes’ Church”. Våren 1681 utsåg Charles II av England William Penn till arvtagare av området vid Delawarefloden som ersättning för en gammal skuld till Penns far. Egendomen blev början till delstaten Pennsylvania (latin för ”Penns skogsland”). Här lät William Penn 1682 grunda Philadelphia som...
Cass Gilbert skapade världens högsta hus

Cass Gilbert skapade världens högsta hus

Cass Gilbert (1859–1934) föddes i Ohio men nio år senare flyttade familjen till St. Paul i Minnesota. Arton år gammal började han sin arkitektutbildning på MIT och under en årslång rundresa i Europa inspirerades han av Beaux Arts, en arkitektonisk stil som blandar antika och romerska formelement med rik ornamentik. Under sin karriär skulle han kombinera den med den moderna tidens strävan att nå nya höjder. St. Paul ståtar med USA:s största kupol Efter återkomsten till St. Paul 1882 ritade Cass Gilbert allt från järnvägsstationer och bostäder till kontorshus och offentliga byggnader, ofta i samarbete med arkitektkollegan James Knox Taylor. Redan tidigt hade han siktet högt inställt. Målet var att bli nationellt erkänd och det stora genombrottet kom 1895 när han fick i uppdrag att rita den nya parlamentsbyggnaden i hemstaden. Inspirationen till Minnesota State Capitol hämtade han från Sankt Peters-kyrkan i Rom och kupolen är den största i USA. Som arkitekt hade Cass Gilbert en konservativ smak. Han ansåg att arkitekturens uppgift är att återspegla historiska traditioner och ville med sina offentliga byggnader visa upp USA som arvtagare till grekisk demokrati, romersk rätt och renässansens humanistiska tankar. Samtidigt verkade han i en banbrytande tid och hans arbete med andra typer av byggnader influerade samtida arkitekter. “I have always felt that architecture, painting and sculpture were so closely akin that the highest form of art would be the combination of them all.” Nytt fasadmaterial i New York Till New York kom Cass Gilbert 1898 och här visade han genast prov på nya influenser. I ett 69 meter högt kontorshus på 277 Broadway blandar han materialen granit, tegel och terrakotta. I ornamenteringen är...
The Neon Museum bevarar ljuset i Las Vegas

The Neon Museum bevarar ljuset i Las Vegas

Alla städer måste kunna förändra och förnya sig för att överleva. Men få städer har gjort det lika snabbt som Las Vegas. Namnet betyder “ängarna” och gavs på 1820-talet åt ett gräsbevuxet område med källvatten, en välkommen rastplats för de som färdades genom Mojave-öknen mot Kalifornien. Las Vegas är USA:s snabbast växande stad Staden Las Vegas grundades 1905 som en järnvägsknut och inom några år hade antalet invånare ökat till 800 personer. Ingen annan stad i USA växte snabbare under 1900-talet. Tre saker inträffade 1931 som var direkt avgörande för stadens forstsatta utveckling: staten Nevada legaliserade kasinospel, Hoover-dammen började byggas och regler för skilsmässor förenklades. Tre år tidigare, den 28 september 1928 kunden man i The Las Vegas Review läsa “The Overland Hotel has is displaying a new Neon gas electric sign, of the most modern design, adding considerably to the appearance of that section of the city”. Året därpå startades The Las Vegas Neon Electric Sign Company och redan samma år fick man flytta till större lokaler. Företaget fick snabbt flera konkurrenter som The Nevada Neon Sign Co, The Young Electric Sign Company (YESCO) och Western Neon. Explosion av hotell och skyltar Under 1930- och 1940-talen exploderade antalet hotell. Ett vanligt hotelltema de första åren var “The Old West” med namn som El Cortez Hotel, The Golden Nugget, The Last Frontier och The Pioneer Club. Men snart tog fantasin fart och nyare hotellnamn hämtade inspiration från andra delar av världen: The Flamingo, Stardust, Aladdin, Tropicana, The Riviera, The Silver Slipper, Dunes, Sahara och Caesars Palace. För varje år växte antalet ljus- och neonskyltar och kreativiteten flödade. För att...
Peter Ellis – arkitekten i Liverpool som var hundra år före sin tid

Peter Ellis – arkitekten i Liverpool som var hundra år före sin tid

Under den industriella revolutionen genomgår Liverpool stora förändringar. I mitten av 1800-talet kommer hamnstaden att stå för mer än hälften av Storbritanniens utrikeshandel.Järnvägen mellan Manchester och Liverpool invigs 1830 – världens första passagerarlinje med ånglok och 1889 invigs tågtunneln under floden Mersey. Sedan 2004 finns Liverpool med på Unescos världsarvslista för sin hamnteknologi och den roll staden har spelat för världshandelns utveckling. Familjeföretag i byggbranschen Många Liverpudlians har bidragit till att sätta hemstaden på kartan. När Peter Ellis första gången dyker upp i Liverpools adressregister 1834 är han 29 år gammal: Ellis, Peter jun, architect, 15 Gloucester place, Low Hill Office, 22 Renshaw Street Peter Ellis är fjärde barnet av sju men fyra syskon når inte vuxen ålder. Såväl hans far, Peter Ellis Sr, som två av hans bröder är snickare och familjen köper och bebygger tomter runtom i stan. Byggnaderna har rivits eller bombats under blitzen 1941, men vid Great George Square finns ett par bostadshus kvar. Stilen är typisk för tiden, georgiansk i klassisk arkitekturordning med symmetriska tegelfasader. Ingen arkitektur som sticker ut. Än dröjer det innan Peter Ellis kommer att visa sin särprägel som arkitekt. Möteshallen vi aldrig fick se I april 1836 gifter sig Peter Ellis med Mary Helen Syers och tre år senare finns han med bland 75 arkitekter som tävlar om få att rita konserthallen St. George’s Hall. Så här beskriver han den entréhall han har tänkt sig: “The stairs meet at a spacious landing, leading to an ample gallery or corridor. Instead of making this merely a passage of communication, I have formed a gallery, lighted from above, spacious, lofty, and handsomely...
The Lever House – fasad fylld av liv och ljus

The Lever House – fasad fylld av liv och ljus

De första skyskraporna i USA byggdes på 1880-talet och snart inleddes en strid mellan Chicago och New York om att skapa landets högsta och mest moderna hus. Man började använda stålramar för att avlasta konstruktionen och kunde på så sätt bygga höghus med uppåt 15-20 våningar. New York lyckades 1895 bräcka Chicagos höjdrekord och nu tog byggandet av skyskrapor verkligen fart. Nya regler och nya stilar Men oron för en förändrad stadsbild och brist på luft och ljus tvingade 1916 fram nya detaljplaner med särskilda byggkrav för skyskrapor – över 30 meters höjd måste indrag (“setback”) göras i fasaden för att minska byggnadens påverkan på omgivningen. Nästa steg i arkitekturens utveckling kom med Parisutställningen 1925 där Art Deco fick sitt stora genomslag. Stilen blev oerhört populär i USA med ikoniska skyskrapor som The Chrysler Building och The Empire State Building. Men samtidigt föddes tankar på en helt ny sorts modern arkitektur – International Style – USA:s svar på europeisk modernism och funktionalism. Minimalism lyfter fram detaljerna Tanken bakom International Style var att avlägsna bärande väggar och skapa en byggnad som består av mer eller mindre sammanvävda abstrakta volymer. När utställningen “Modern Architecture – International Exhibition” öppnades på MoMa i New York 1932 pryddes katalogomslaget av Le Corbusies “Villa Savoye” från 1930. Men även Mies van der Rohes principer om “less is more” och “God is in the details” vilka tydligt redovisar byggnadens material, konstruktion och funktion låg till grund för idéerna. Utan undantag ett unikt hus Arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill grundades 1936 och i mer än fyrtio år arbetade Gordon Bunshaft här. När tvålfabrikanten Lever Brothers 1952 gav...