Stockholm – En hållbar huvudstad

Stockholm är med sina öar och broar samt läget mellan Östersjön och Mälaren en av världens vackraste städer. Vi som bor här har glädjen av närheten till både vatten och grönska och ett fantastiskt utbud av kultur, mat och nöjen. Det mesta finns inom gångavstånd och en trevligare promenadstad får man leta efter.

Vårt engagemang för hållbar utveckling i Stockholm

Att gå stadsvandringar är ett bra sätt att lära känna sin stad och upptäcka de olika stadsdelarnas alla kvaliteter. Det ger oss också möjlighet att fundera på hur vi alla kan hjälpas åt för att tillsammans skapa den stad vi vill bo och leva i.

Agenda 2030 och de 17 Globala målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. I vår verksamhet har vi valt att arbeta med:

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Levande stadskvarter spelar en avgörande roll för att skapa en livfull, attraktiv och trivsam stadsmiljö. Det hjälper till att bevara stadens unika karaktär och identitet samtidigt som de olika stadsdelarnas särprägel lyfts fram.

Dynamiska och intressanta kvartersmiljöer lockar fler att promenera och utforska olika delar av staden. Som mångårig medlem i Samfundet S:t Erik stödjer vi deras arbete med att väcka intresse för Stockholms historia och för bevarande av kulturhistoriska miljöer i stadsutvecklingen. Vi är även skyltfaddrar åt ett antal kulturhusskyltar runtom i stan.

Som volontär under arkitekturfestivalen Open House Stockholm bidrar vi till att involvera allmänheten i stadens utveckling och öka intresset för arkitektur och samhällsbyggande.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Småbutiker, biografer, restauranger, museer, teatrar och caféer är naturliga mötesplatser där människor kan träffas, interagera och bygga gemenskap. Det bidrar till en känsla av samhörighet och sammanhang i staden. Våra hantverksvandringar i Gamla stan är ett exempel på samarbetet med lokala entreprenörer. 

Ett lokalt näringsliv på kvartersnivå berikar det kulturella landskapet i staden och ger tillgång till olika former av underhållning och lärande i den egna stadsdelen. Närheten gör det också enklare för människor att gå, cykla eller använda kollektivtrafik. Det främjar hållbara transportlösningar som förbättrar miljön.

Mål 14 – Hav och marina resurser

Utöver arkitekturen är det närheten till grönska och vatten som gör Stockholm till en så exceptionellt vacker huvudstad. Som medlem och stödjande partner till fartyget Briggen Tre Kronor hjälper vi till i arbetet med att sprida kunskap om Östersjön.

Och som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB stöttar vi arbetet för ett hållbart innanhav samt sprider information om Östersjökontraktet för att minska spridning och läckage av avfall.

Vårt eget hållbarhetsarbete

Vår gröna omställning inleddes 2019 med klimatsmarta resor, en hållbar arbetsplats, byte till gröna leverantörer och en klimatmedveten affärsmodell. Det har lagt grunden till vår hållbarhetspolicy och det fortsatta arbetet för en hållbar stad:

SAMARBETE: Vi agerar professionellt och med integritet för att bygga långsiktiga relationer till kunder, samarbetspartner, kollegor, leverantörer och intressenter. Genom dialog och nätverkande för vi hållbarhetsarbetet framåt och vill inspirera våra uppdragsgivare, samarbetspartner och leverantörer  att tillsammans med oss aktivt bidra till samhällsnytta och hållbar utveckling med tillväxt inom planetens gränser.

INKÖP: Vi väljer att köpa produkter och tjänster med låg miljöpåverkan samt återanvänder, reparerar och säljer eller skänker bort utrustning vi inte längre använder. Vår mobiloperatör har tilldelats märkningen Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen, bland annat för återbruk och reparation av mobiltelefoner. I möjligaste mån avstår vi från köp och när det går väljer vi att istället låna, hyra eller köpa begagnat. För transporter väljer vi i första hand fossilfria leveranser till paketboxar i samma fastighet som kontoret eller till ombud inom gångavstånd.

 

RESURSER: Vi använder förnyelsebar/grön el, eftersträvar låg energiförbrukning samt återvinner och källsorterar avfall. Fastigheten där vi bor/arbetar är försedd med solceller på taket. Bokföringen har automatiserats och dokumentation samt lagring sker i första hand digitalt. För att minska klimatavtrycket från internet har vi valt ett grönt webbhotell som är godkänt av Green Web Foundation. Vi arbetar med hållbar webbdesign med få webbsidor, komprimerade bilder och enkel navigering samt mäter webbplatsens koldioxiutsläpp hos Website Carbon Calculator.

RESOR: Vi arbetar från vårt hemmakontor och till de  aktiviteter vi anordnar tar vi oss till fots eller med kollektivtrafik. Arbetet medför sällan längre resor, men då strävar vi efter ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart transportsätt och åker gärna tåg eller hyr elbil via bilpool. Om vi på grund av avståndet måste flyga klimatkompenseras resan och vi väljer i möjligaste mån direktflyg samt flygbolag med en modern flygplansflotta som använder biobränsle i högre grad.

Det här är min stad. Mitt Stockholm.

Kanske är du också nyfiken på hur det var att leva här i Stockholm förr i tiden? Under mer än 30 år har jag forskat i min hembygd. Som stockholmska i fjärde generationen har jag spårat mina släktingar till de olika stadsdelarna.

Verktygsfräsare, öltapperska, inredningsarkitekt, telefonist, comptometeroperatris, kock, snickare, piga, krögare, gjutare, skjortsömmerska, djonkimportör, stalldräng, trikåstickerska, präst, festfixare, bryggeriarbetare, klubbägare, slaggdräng, torgmånglerska, tulluppsyningsman, målare, gjutare och nattklubbsdrottning. Det är några av alla de olika yrken mina släktingar i Stockholm har haft genom åren.

Under mina personliga stadsvandringar följer jag i deras fotspår och berättar om hur vi stockholmare har levt, bott, arbetat och roat oss genom tiderna. Tanken är att vi som är nyfikna på Stockholm ska träffas och upptäcka staden tillsammans. Häng med en nollåtta ut på stan!

Maria Lindberg Howard
Mobil: 0708-85 05 28
Mejl: maria (at) stockholmstories.se