Boka en personlig stadsvandring

Kolla lediga datum och skicka en förfrågan om stadsvandring, temavandring eller föreläsning för familjen, föreningen eller företaget.

Kolla lediga datum för stadsvandring

Boka stadsvandring. Ni väljer stadsdel, dag och tid!

Vill du boka en egen stadsvandring eller temavandring? Kolla lediga datum i kalendern och fyll i formuläret med stadsdel eller tema, samt önskad dag och tid samt eventuella önskemål om start och mål. När vi har fått din förfrågan stämmer vi av med dig samt skickar en bokning för bekräftelse.

Plats: Se menyn för stadsdelar och teman
Stadsvandring: Vi kommer vi överens om plats för start och mål
Temavandring; De olika sträckorna har fasta upplägg
Dag: Ni väljer dag (gäller ej Hantverksvandringar)
Tid: Ni väljer tid (promenaden tar ca 2 tim)
Gruppstorlek: Max 20 personer*

* För Hantverksvandring och Julmarknadsvandring i Gamla stan gäller max 12 personer.

Kostnad för stadsvandring i olika stadsdelar

För stadsvandringar i de olika stadsdelarna läggs en lämplig sträcka upp utifrån plats för start och mål och upplägget följer i möjligaste mån gruppens önskemål. Stadsvandringen kan preliminärbokas men vid flera förfrågningar för samma datum är det först till kvarn som gäller.

Familj: från 2 000 kr (+ 25 % moms) utifrån upplägg
Förening: från 2 000 kr / 3 000 kr (+ 25 % moms) utifrån upplägg*
Företag: från 4 000 kr (+ 25 % moms) utifrån upplägg
Föreläsning: Priser enligt ovan (+ 25% moms) utifrån upplägg
Presentkort: 2 000 kr (+ 25 % moms) för 20 personer. Välj stadsdel och beställ här

* Beroende på typ av förening samt om deltagarna står för del av kostnaden.

Kostnad för stadsvandring på olika teman

Temavandringarna har fasta upplägg för start, sträcka och mål. Se beskrivningar, gruppstorlekar och priser för de olika promenaderna. Hantverksvandringar med bestämda datum kan preliminärbokas men vid flera förfrågningar för samma datum är det först till kvarn som gäller. Se datum för hantverksvandringarna.

Grupp: från 1 500 kr till 3 000 kr (+ 25 % moms)

Offert lämnas för särskilda önskemål om skräddarsytt upplägg.

Betalning: Aktiviteten faktureras med 15 dagars betalningsvillkor.

Teknik: Jag använder mikrofon och bärbar högtalare så att alla deltagare hör bra. Vid föreläsning tar jag med egen dator (PC) och projektor. Ni ordnar med filmduk eller storbildsskärm inklusive sladdar och annan teknik på plats.

Avbokning: Aktivitet kan avbokas kostnadsfritt minst 14 kalenderdagar i förväg. Vid avbokning minst 7 kalenderdagar i förväg debiteras 50 % av priset. För aktivitet som avbokas senare än 7 kalenderdagar i förväg eller ej avbokad aktivitet (NO SHOW) debiteras 100 % av priset. För avbokning av skräddarsydd stadsvandring/temavandring debiteras nedlagd tid för arbetet med anpassning av aktiviteten.

OBSERVERA! Då vi rör oss utomhus i offentlig stadsmiljö kan allting hända! Byggnationer, underhåll och reparationer kan påverka planerad sträcka och så även demonstrationer och avspärrningar. Gatubeläggningen i Gamla stan med äldre gatstenar/kullerstenar kan vara lite knepig. Vid oväntat kraftigt försämrad väderlek (ihållande ösregn, kraftiga vindbyar, snöbyar eller ishalka etc) kan en förbokad stadsvandring eller temavandring behöva ställas in med kort varsel med omsorg om allas hälsa om den inte kan genomföras under tillfredsställande förhållanden. Detsamma gäller vid allmän smittspridning eller hastigt insjuknande hos endera part. Hantverksvandringarna är ett samarbete med fristående hantverksföretag som alla själva ansvarar för sitt deltagande i aktiviteten. Behöver aktiviteten ställas in/ändras kommer vi överens om en alternativ lösning, t ex som en innestående stadsvandring att lösa in framöver.

FORCE MAJEURE: Vid oförutsedda händelser som arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, krig, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Stockholm Stories (Mörten Produktion AB) inte råder över befrias Stockholm Stories (Mörten Produktion AB) från fullgörelse av skyldigheter enligt den gemensamma överenskommelse som har gjorts. Motparten meddelas omedelbart så snart omständigheter uppstår som kan föranleda sådan anledning.

Skicka förfrågan 

Välj bland föreslagna sträckor för respektive stadsdel. Vi kan även komma överens om start och mål. Lämna önskemål här!
För temavandringarna gäller lite olika upplägg. Krogvandringen i Gamla stan och Fotspår på Södermalm har fastlagda sträckor. Julmarknadsvandringen styrs av julmarknadens öppettider. Hantverksvandringen har olika sträckor och hålls på specifika datum men kan bokas andra dagar. Skriv önskemål här nedanför så återkommer vi med förslag på upplägg.
Är ni ett seniorboende, en pensionärsförening eller är det något annat jag behöver känna till? Ange det under ÖVRIG INFORMATION här nedanför.
Din data lagras så att Stockholm Stories kan hålla kontakt enligt laglig behandling (se intregritetspolicy här nedanför).

Du kan även ringa eller mejla en förfrågan!

Vill du inte använda formuläret kan du i stället ringa 0708-85 05 28 eller skicka ett mejl till maria@stockholmstories.se. Ange namn, mejladress och telefon, om det gäller familj, förening eller företag och önskemål om stadsdel/tema och önskad sträcka (se respektive stadsdel) samt datum och tid.

Integritetspolicy för Stockholm Stories

Cookies på webbplatsen
På stockholmstories.se använder vi cookies för att ge dig den mest relevanta upplevelsen av webbplatsen. De är indelade i ”absolut nödvändiga cookies” som krävs för att webbplatsen ska fungera samt statistikcookies som följer upp hur webbplatsen används. Inga av dessa cookies lagrar någon personligt identifierbar information. Läs vår cookiepolicy.

Typ av relation och personuppgifter
Vilken information vi har om dig beror på hur och varför kontakten har uppstått. Vanligtvis handlar det om namn och kontaktuppgifter (mejl/telefonnummmer) som sparas tills vidare eller tills berörd person begär att de ska tas bort. Kontaktuppgifter som bedöms ha blivit irrelevanta raderas.

Du tar kontakt med oss
Du har via ett formulär på vår webbplats eller vid annan direkt eller indirekt kontakt (mejl/telefon/sms/post/möte/sociala medier) lämnat nödvändig information till Stockholm Stories (Mörten Produktion AB) för att ställa frågor. De kontaktuppgifter du lämnar används för fortsatt konversation eller korrespondens med dig och berörda parter.

Vi tar kontakt med dig
Vi vårdar och upprätthåller våra relationer samt söker aktivt nya uppdragsgivare och samarbetspartner. Kontaktuppgifterna har vi antingen fått av dig, via en nuvarande /tidigare uppdragsgivare, samarbetspartner eller ömsesidig kontakt. Vi kan också ha fått dem via en öppen källa på internet, t ex webbplatsen för det företag du representerar eller en företags- eller medlemsorganisation.

Vår hantering av personuppgifter
Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras här och med hänvisning till Dataskyddsförordningens sjätte artikel om laglig behandling av personuppgifter:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Laglig grund (bokföringslagen etc)
  • Berättigat intresse*

* T ex för att marknadsföra och sälja våra tjänster, skicka erbjudanden om information, prenumeration på nyhetsbrev, inbjudan till evenemang, föreläsningar, nätverksträffar etc.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter och i de fall vi delar dem med tredje part är det med din vetskap eller på din begäran, t ex om vi föreslår och förmedlar kontakt med en samarbetspartner för ett potentiellt eller utvidgat uppdrag.

GDPR vid direktmarknadsföring
Enligt skäl 47 i GDPR kan direktmarknadsföring identifieras som ett berättigat intresse. Vi har genomfört nödvändighetstest och balanseringsövning enligt e-integritetsdirektivet. Du kontaktas enbart med erbjudanden som vi bedömer kan vara av intresse och nytta för just ditt företag. Vi bedömer att förhållandet mellan våra företag är relevant och lämpligt som medlemmar av en organisation, deltagare i nätverksträffar, mässor eller andra situationer där företag möts och utbyter kontaktinformation.

Ändring av policy
Såväl integritetspolicy som cookiepolicy är levande dokument som ändras om vårt arbetssätt skulle ändras. Den gamla policyn ersätts med omedelbar verkan och hänvisningar gäller därmed den nya policyn. Ägare av redan registrerade personuppgifter får ingen särskild information om ändringen då det inte bedöms vara ett lagkrav. Har du en annan uppfattning om hur dina personuppgifter bör hanteras har du rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Personuppgiftsansvarig
Stockholm Stories är en bifirma i Mörten Produktion AB (556386–1870), Åsögatan 56, 118 29 Stockholm. E-post: maria@stockholmstories.se