var switchTo5x=true;
Rannsakningsfängelset – enkelrum för eftertanke

Rannsakningsfängelset – enkelrum för eftertanke

Under flera hundra år var publik förödmjukelse och kroppslig smärta det vanligaste straffet för olika typer av brott. Skamstraffet hade ett dubbelt syfte – att slås i järn, pryglas, mista en kroppsdel eller avrättas på offentlig plats skulle avskräcka både fångarna...
Djurgårdsbron har en brokig historia

Djurgårdsbron har en brokig historia

Redan på järnåldern var Djurgården bebodd, ett gravfält finns ännu kvar vid nuvarande Rosendal. Det äldsta kända namnet är Valmundsö som lever kvar i Waldemarsudde. På 1300-talet tillhörde ön Klara kloster, på 1400-talet blev den kunglig jaktmark och 1579 lät kung...
Norra Brunn – Från surbrunn till glada miner

Norra Brunn – Från surbrunn till glada miner

Okunniga läkare, opålitliga kvacksalvare och tveksamma huskurer. För den som blev sjuk förr i tiden fanns inte mycket annat att välja på. I slutet av 1600-talet blev hälsobrunnar med kolsyrehaltigt ”survatten” populära. Den första svenska hälsobrunnen – Medevi...
Flottans badhus på Skeppsholmen

Flottans badhus på Skeppsholmen

När genombrottet kommer 1905 har konstnären Eugène Jansson under en tid känt ett behov av förändring. De blåtonade Stockholmvyerrna går inte längre att utveckla som motiv. Nu vill han ägna sig åt ett nytt sorts figurmåleri. Som barn har han fått diagnosen hjärtfel och...