var switchTo5x=true;
Fredhäll – en högst funktionell stadsdel

Fredhäll – en högst funktionell stadsdel

Fredhäll var namnet på en gammal gård belägen på sydvästra Kungsholmen. Den uppfördes i början av 1800-talet av Olof Tideström som var kassör vid auktionskammaren. Det här var länge en lantlig trakt strax utanför den växande huvudstaden. I början av 1900-talet talades...
Gamla Assistansen skulle hjälpa fattigt folk

Gamla Assistansen skulle hjälpa fattigt folk

“Mannen var kommissarie i Gamla Assistansen. Han var dessutom ett slags kommissionär för sådana som behövde lån av berörda låneanstalt, vilket hjälpte fattigt folk mot pant och oskäligen hög ränta. Men det är åtskilligt annat fattigt folk, som icke vill synas...
Kvarteret Kusen gör dubbelt skäl för namnet

Kvarteret Kusen gör dubbelt skäl för namnet

I början av 1640-talet lät Amiralitetskollegiet uppföra ett provianthus ute på Ladugårdslandet. Och 1645 uppfördes ett kronobageri intill med uppgift att baka bröd åt militären. När flottan flyttades till Karlskrona på 1680-talet tog kronobageriet över lokalerna och...
Kungsgatan fyller 100 år!

Kungsgatan fyller 100 år!

När Stockholms stadsplaner lades fram på 1630-talet drömde kungar och stadsplanerare om att skapa paradgator på Norrmalm, men Brunkebergsåsen klöv stadsdelen mitt itu med en östlig och en västlig del. Det skulle dröja 275 år innan planerna kunde förverkligas med hjälp...
Kalenderreform stal 11 dagar

Kalenderreform stal 11 dagar

Tideräkningen var länge ett problem. Sedan antiken användes den julianska kalendern men den stämde inte överens med årstidsåret som är 365,24219 dygn långt. Redan 1582 bestämde därför påven Gregorius XIII genom en bulla att alla katolska länder skulle genomföra en...
Ragnhild Grågås var en ärbar kvinna

Ragnhild Grågås var en ärbar kvinna

Trängseln och den dåliga framkomligheten i Gamla stans smala gränder har alltid varit ett problem. Stadsarkitekten Carlberg föreslog 1730 att staden skulle inrätta “tiänliga wändplatser”. Och med 1736 års byggnadsordning fattades beslut om att...