Okunniga läkare, opålitliga kvacksalvare och tveksamma huskurer. För den som blev sjuk förr i tiden fanns inte mycket annat att välja på. I slutet av 1600-talet blev hälsobrunnar med kolsyrehaltigt ”survatten” populära. Den första svenska hälsobrunnen – Medevi Brunn – öppnades 1678 av läkaren Urban Hjärne på riksrådets Gustaf Soops ägor Medevi gård i Östergötland.

Hälsogifvande vatten

En dag 1685 när Petter Muhr, kaplan i S:t Olof*, röjde på en öde plats på församlingens ägor i utkanten av Norrmalm råkade han stöta på en källåder med mineralhaltigt vatten. Efter att vattnet godkänts som ”hälsogifvande och nyttigt i flerehanda sjukdomar ” lät man bygga en liten surbrunnsanläggning och krassliga stadsbor strömmade snart till.

Efter kaplanens död 1691 köptes surbrunnen in av staden och med tiden utökades anläggningen med brunnssalong, apotek och krog. Här serverades även starkare drycker så det kunde ibland gå vilt till med bråk, buller och ohövligheter. Kvinnliga brunnsgäster löpte även risk att antastas och 1716 infördes ett brunnsreglemente för att få bättre ordning på brunnsdrickandet.

Mer brännvinn och mindre vatten

Under 1700-talets mitt var Surbrunnen på Norrmalm ett populärt ställe för stadens sällskaps- och nöjesliv. Brunnssalongen och krogen byggdes ut och här fanns även en kägelbana och karusellgungor. När källådern skadades 1767 var surbrunnens storhetstid definitivt över men krogverksamheten fortsatte under hela 1800-talet – dock med tilltagande fylla och bråk. Kartan visar brunnsanlänggningen som den såg ut 1891.

Brunnsanläggningen brann ner 1902 och året därpå öppnade Stockholms utskänkningsaktiebolag ett värdshus med näringsriktig mat och strikt reglerad spritförsäljning. Sedan 1989 håller Norra Brunn Comedy till i kroglokalerna. Så nöjeslivet på Surbrunnsgatan fortsätter.

* S:t Olof var ett träkapell som byggdes 1674. Hundra år senare invigdes Adolf Fredriks kyrka.