Nocturne av Eugène Jansson från 1901 (Göteborgs Konstmuseum)

När genombrottet kommer 1905 har konstnären Eugène Jansson under en tid känt ett behov av förändring. De blåtonade Stockholmvyerrna går inte längre att utveckla som motiv. Nu vill han ägna sig åt ett nytt sorts figurmåleri. Som barn har han fått diagnosen hjärtfel och när han i tidiga tonåren drabbas av kroniska njurproblem blir idrotten räddningen för hans hälsa. Sedan dess ägnar han mycket av sin tid åt fysiska aktiviteter.

Manliga möten på Skeppsholmen

Från 1904 ägnar han några år åt studier av den manliga kroppen, alltid atletiskt tränad och ofta i rörelse. Många av sina modeller hittar han på Skeppsholmen. Här ligger flottans badhus som uppfördes på 1840-talet när det blev obligatoriskt med kallbad för alla regementen i Stockholm. För Eugène Jansson är det här en plats både för idrottsutovande och möten. Målningen ”Flottans badhus” blir färdig 1907. Den visar ett akrobatiskt simhopp och män som tyst iakttar varandra.

Nära personliga relationer

Flottans badhus av Eugène Jansson från 1907 (Foto Bengt Oberger)

Det finns något  djupt personligt och förtroligt i bilderna av de nakna matroser som har avbildats. Konstnären hade nära relationer med flera av sina modeller. Homosexuella handlingar var sedan 1864 inskrivna i strafflagen och efter Eugène Janssons bortgång 1915 låter brodern Adrian förstöra hans korrespondens. Kanske i ett försök att skydda familjen, då han själv var homosexuell.

Av flottans badhus på Skeppsholmen återstår bara en liten träpaviljong, badanläggningen rivs på 1930-talet. Men på andra sidan vattnet från Skeppsholmen finns flera av Eugène Janssons tavlor både från hans tid som ”Blåmålaren” och senare verk. De köptes in av Prins Eugen och Ernest Thiel till deras respektive hem på Waldermarsudde och Blockhusudden på Djurgården. Missa dem inte vid ditt nästa besök!