I 1800-talets Stockholm föddes hälften av alla barn utanför äktenskapet. Under århundradets första hälft låg barnadödligheten som mest 40 %. Det var den högsta siffran i hela Europa. Dessutom drabbades kontinenten av en svår koleraepidemi som när den 1834 nådde Stockholm dödade mer än 3 000 människor, varav de flesta på Södermalm och Ladugårdslandet.

Fattigläkaren Per Elmstedt lät 1848 testamentera 8 264 riksdaler som blev grundplåten till en stiftelse för sjukvård för fattiga barn. Stadens societetsdamer uppmuntrades att ”medelst tecknade bidrag skynda den sjuka barnaåldern till hjälp och vård”. Barnsjukhuset invigdes i februari 1854 på Kungsholmen.

Invigningen följdes av landssorg

Kronprins Carl Oscar

Kronprins Carl Oscar

Till beskyddarinna för det nya barnsjukhuset utsågs kronprinsessan Lovisa som 1850 hade anlänt till Sverige. I giftermålet med Karl XV fick hon två barn, dottern Louise föddes 1851 och sonen Carl Oscar 1852. En komplikation vid förlossningen gjorde att hon därefter inte kunde få fler barn. Och snart skulle även kungafamiljen drabbas av barnadödlighet.

Samtidigt med barnsjukhusets invigning 1854 insjuknade den unge kronprinsen plötsligt i mässlingen. Hovläkaren ordinerade kallbad men den felaktiga behandlingen ledde till att kronprinsen drabbades av lunginflammation och avled, bara 15 månader gammmal. Det ledde till att det istället blev Oscar II som efter Karl XV:s död 1872 fick ta över tronen.

Barnsjukhuset får ny adress

Barnsjukhuset på Hantverkargatan

Barnsjukhuset på Hantverkargatan

I 45 år låg Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus på Hantverkargatan 14 (hus nr 22-24 med dagens numrering) vid Kungsholmstorg. Här kunde man ta emot 40 sängliggande patienter men antalet utökades snart till 60 sängplatser. Sjukvård, medicin och rådgivning var gratis för stadens fattigaste om de kunde visa upp läkarintyg samt fattigintyg på att familjen var medellös. I december 1899 flyttades barnsjukhuset till ett nybyggt hus på Polhemsgatan (bilden) som invigdes av Oscar II. Här fanns nu plats för 130 sängar samt 17 isoleringsrum med glasväggar. Under storstrejkens år 1909 vårdades inte mindre än 1 000 barn varav en tredjedel var betalande patienter. Resten hade kunnat visa upp läkarintyg samt utlåtande om medellöshet från rotemannen. Samma år fick dessutom 4 500 barn rådgivning och behandling helt utan kostnad.

Från patienter till poliser

Sextio år senare fattades beslutet  att lägga ner Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus och huset revs inför tillbyggnaden av polishuset. Många stockholmsbarn har varit patienter på Kronprinsessan genom åren. Själv minns jag särskilt julen 1968 då jag var inlagd på ett isoleringsrum med en glasvägg som effektivt tog bort alla ljud. Att se de andra barnen var som att titta på en stumfilm. Det året fick jag av min morfar en teddybjörn i julklapp som höll mig sällskap. Den har jag fortfarande kvar. Barnsjukhusets utrustning och personal samt unga patienter flyttades över till en ny barnklinik på S:t Görans sjukhus några kvarter bort. Under sina 115 år på Kungsholmen bidrog Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus till att barnadödligehten sjönk till under 2 %.