var switchTo5x=true;
Är Kungsholmen stans friskaste stadsdel?

Är Kungsholmen stans friskaste stadsdel?

“Det där Kungsholmen med alla sina lasarett har alltid förfallit mig lite hemsk.” Som författarens alter ego var säkert Arvid Falks åsikt i Röda rummet även August Strindbergs egen. Han flyttade mer än 20 gånger i hemstaden men bodde aldrig på Kungsholmen....
En lysande portal på Tulegatan

En lysande portal på Tulegatan

Hösten 1881 tändes den första elektriska utomhusbelysningen i Stockholm och det blev enklare för stockholmarna ta sig hem i kvällsmörkret. I Aftonbladet stod den 18 september att läsa: “Igår afton kl 7-11 upplystes Gustaf Adolfs torg, Norrbro och Mynttorget, för...
Den gyldene freden är tidlös

Den gyldene freden är tidlös

Namnet “Östan mwr widher langa ghattwna” angav Österlånggatans sträckning på 1440-talet. Som en av stadens få allmänningsgator under medeltiden var den lite bredare än de smala gränderna och bildade tillsammans med Västerlånggatan en ringled utanför...
Änglar, andar och semlor hos Swedenborg

Änglar, andar och semlor hos Swedenborg

Det var en gång en lärd man som ägde ett lusthus som stod i trädgården till hans malmgård vid Mariatorget på Södermalm. Här förde han ofta långa nattliga samtal med andar, änglar och avlidna personer. På morgonen steg han upp, drack kaffe med mycket socker samt åt en...
Tomten föddes på Norrmalm

Tomten föddes på Norrmalm

Tegnérgatan hör väl inte till de allra charmigaste på Norrmalm. Men två stora kulturpersonligheter har bott här. Det var till det då nybyggda hörnhuset på Drottninggatan som August Strindberg flyttade 1908. Här bodde han de sista fyra åren av sitt liv. I kvarteret...