Höga hus skapar höga förhoppningar

Höga hus skapar höga förhoppningar

På seminariet ”Höga Hus i Norden” häromveckan (februari 2011) diskuterades förutsättningarna och förekomsten av höga hus samt vilka farhågor och förhoppningar kring byggande på höjden kan skapa i en stad. Fem städer diskuterades och jämfördes utifrån sina...

Vindragarlaget var Stockholms sista skrå

Skråväsendet var ett tyskt monopolsystem som reglerade antalet hantverkare i städerna. Systemet gav enskilda yrkesmän trygghet i arbetet samtidigt som det styrde prissättningen vilket  hjälpte städer att etablera sig som viktiga handelsplatser.  Ordet...
Är Kungsholmen stans friskaste stadsdel?

Är Kungsholmen stans friskaste stadsdel?

”Det där Kungsholmen med alla sina lasarett har alltid förfallit mig lite hemsk.” Som författarens alter ego var säkert Arvid Falks åsikt i Röda rummet även August Strindbergs egen. Han flyttade mer än 20 gånger i hemstaden men bodde aldrig på Kungsholmen....
En lysande portal på Tulegatan

En lysande portal på Tulegatan

Hösten 1881 tändes den första elektriska utomhusbelysningen i Stockholm och det blev enklare för stockholmarna ta sig hem i kvällsmörkret. I Aftonbladet stod den 18 september att läsa: ”Igår afton kl 7-11 upplystes Gustaf Adolfs torg, Norrbro och Mynttorget, för...