I början av 1640-talet lät Amiralitetskollegiet uppföra ett provianthus ute på Ladugårdslandet. Och 1645 uppfördes ett kronobageri intill med uppgift att baka bröd åt militären. När flottan flyttades till Karlskrona på 1680-talet tog kronobageriet över lokalerna och husen byggdes senare ihop. Bröd bakades på kronobageriet ända fram till 1958.

Brödranson för två dagar

Bakningen var hårt reglerad. En soldats brödranson skulle väga exakt 1,7 kg och räcka i två dagar. Medan befälen fick det lite finare brödet “ankarstock” fick soldaterna nöja sig med enklare “rågkusar”. För att baka rågkusar till minst 100 soldater behövs 200 kg rågmjöl, 2,5 kg salt, 2 kg jäst, 0,3 kg kummin, anis eller fänkål, 40 kg surdeg och 90 liter vatten. Brödet var livsnödvändigt för krigslyckan och i svåra tider fick allmänheten ofta rycka in och hjälpa till med bakning och leveranser till fronten. Mot slutet av 1800-talet flyttade en helt annan sorts kusar in i kvarteret.

Olika typer av hästkrafter

Hovstallet på Helgeandsholmen 1893 (Foto okänd, SSM)

Gustav Vasa lät 1535 bygga ett hovstall på Helgeandsholmen. Under 1870-talet lades planer fram på att där istället uppföra nya hus för riksdagen och riksbanken. Kung Oscar II efterskänkte Helgeandsholmen till staden mot löftet om ett nytt hovstall på lämplig plats. Det ledde till att kronobageriet 1894 fick en ny granne när ett hundratal kungliga hästar flyttade in i kvarteret. Hovstallet har formen av en medeltida borg och ritades av slottsintendenten Ernst Jacobsson och arkitekten Fritz Eckert. Redan vid sekelskiftet började kungahuset att byta upp sig till moderna hästkrafter. Efter en resa till Tyskland tog kronprins Gustav 1899 med sig en Daimler på 5 hästkrafter hem till Stockholm. Även en tysk instruktör följde med men kronprinsen blev aldrig nöjd med bilen då motorn var för svag. Den såldes till AB Taxameter och blev landets första taxibil.

Namnbyte och hård träning för en kortegehäst

Hovstallets hästar köps in när de är 5-7 år gamla och det tar minst två år att utbilda dem. Som kortegehästar måste de klara av att dra fyr- och sexspannsvagnar i stressig och bullrig storstadsmiljö. Nya hästar döps alltid om enligt de gamla namnskyltarna från hovstallet på Helgeandsholmen. Så sedan Tuzla, Santiago och Monsieur kom till hovstallet heter de Amira, Lotus och Balder. Alla hästar är av rasen svenskt halvblod, har 170 m i mankhöjd och är bruna till färgen. Hästarna tränas dagligen ute på Djurgården, i ridhuset eller i hovstallets egen skrittmaskin. Här finns även en smedja där hästarna skos om och vagnshjulen får ny gummibeläggning. Vill du veta mer om kungahusets bilar, vagnar och hästar kan du besöka hovstallet för en guidad visning.