“Mannen var kommissarie i Gamla Assistansen. Han var dessutom ett slags kommissionär för sådana som behövde lån av berörda låneanstalt, vilket hjälpte fattigt folk mot pant och oskäligen hög ränta. Men det är åtskilligt annat fattigt folk, som icke vill synas fattigt eller som blygs för sin fattigdom, och det var dylika som kommissarien Holmstrand företrädesvis hjälpte och slutligen även stjälpte. Detta kände nog de nödställda förut, men nöden har ingen lag. Assistanskommissarien frodades, och hans förmögenhet tilväxte dagligen, resande sig slutligen som ett palats på ruinerna efter många små kojor.”

Ur “En begravning” i “En skådespelares äventyr” av August Blanche, 1864

Tornet med det mytomspunna namnet

Nere vid vattnet i Riddarholmens nordvästra hörn ligger Birger Jarls torn, uppfört av Gustav Vasa på 1520-talet som en del av ett nytt försvarsverk runt Stockholm. Sitt felaktiga namn fick tornet under 1700-talet då en myt spreds att det var Birger Jarl som låtit bygga det på 1200-talet och att det därmed var Stockholms äldsta byggnad. Undersökningar av byggmaterialet har visat att teglet är återanvänt och att det rör sig om munktegel. Teglet har daterats och kommer troligen från Klara kloster och andra katolska kyrkor som Gustav Vasa lät riva under reformationen. Att återanvända byggmaterial var vanligt förr.

Fula Stenskär blev fina Strömsborg

Grosshandlaren Berge Olofsson Ström (1688-1762) kom från en familj som under flera generationer tjänade en förmögenhet på handeln med Ostindiska kompaniet. När han 1747 köpte Birger Jarls torn lät han bygga på en våning med en ny takhuv och kreneleringen med sina skottgluggarna högst upp gjordes om till fönster. Men utsikten över Riddarfjärden tyckte han stördes av den lilla holmen Stenskär.  Så samma år köpte han och lät stensätta ön och uppförde där ett borgliknande stenhus – därav namnet Strömsborg. Huset har sedan dess byggts om men namnet består. På ömse sidor av Birger Jarls torn lät han uppföra två identiska byggnader som båda finns kvar i ombyggt skick.

Prylar och pinaler i pant

Gamla Assistansen på Riddarholmen

Gamla Assistansen på Riddarholmen

Efter Berge Olofsson Ströms död köptes hans två byggnader på Riddarholmen in av kronan åt General-Assistancekontoret som var verksamt här 1772-1890. Det var ett pantlånekontor där samhällets sämre bemedlade kunde få låna pengar. Huset till vänster om Birger Jarls torn blev kontor och bostad åt Överkommissarien som var chef för pantlånekontoret.

Kajen nedanför huset till höger om tornet var belamrad med allehanda enklare möbler samt en oräknelig mängd prylar. Här utanför porten ringlade köerna ofta långa av alla fattiga invånare som hoppades få låna en liten slant på sina slitna pinaler.  De båda husen har kvar sina namn – Överkommissariens hus och Gamla Auktionsverket. Idag används övervåningen av Kammarkollegiet, Stockholms äldsta ämbetsverk, inrättat 1539 av Gustav Vasa. Så cirkeln är sluten.