Den gyldene freden är tidlös

Den gyldene freden är tidlös

Namnet ”Östan mwr widher langa ghattwna” angav Österlånggatans sträckning på 1440-talet. Som en av stadens få allmänningsgator under medeltiden var den lite bredare än de smala gränderna och bildade tillsammans med Västerlånggatan en ringled utanför...
Änglar, andar och semlor hos Swedenborg

Änglar, andar och semlor hos Swedenborg

Det var en gång en lärd man som ägde ett lusthus som stod i trädgården till hans malmgård vid Mariatorget på Södermalm. Här förde han ofta långa nattliga samtal med andar, änglar och avlidna personer. På morgonen steg han upp, drack kaffe med mycket socker samt åt en...
Tomten föddes på Norrmalm

Tomten föddes på Norrmalm

Tegnérgatan hör väl inte till de allra charmigaste på Norrmalm. Men två stora kulturpersonligheter har bott här. Det var till det då nybyggda hörnhuset på Drottninggatan som August Strindberg flyttade 1908. Här bodde han de sista fyra åren av sitt liv. I kvarteret...
Svartbröder och röda revolutionärer

Svartbröder och röda revolutionärer

Gatumyllret under medeltiden utgjordes inte bara av stadsbor, lokala hantverkare och tillresta köpmän utan även av kringvandrade tiggarmunkar som ville sprida den kristna läran. På Stockholms gator fanns såväl gråklädda Franciskanermunkar som svartbröder från...