var switchTo5x=true;

Vindragarlaget var Stockholms sista skrå

Skråväsendet var ett tyskt monopolsystem som reglerade antalet hantverkare i städerna. Systemet gav enskilda yrkesmän trygghet i arbetet samtidigt som det styrde prissättningen vilket  hjälpte städer att etablera sig som viktiga handelsplatser.  Ordet...
Den gyldene freden är tidlös

Den gyldene freden är tidlös

Namnet “Östan mwr widher langa ghattwna” angav Österlånggatans sträckning på 1440-talet. Som en av stadens få allmänningsgator under medeltiden var den lite bredare än de smala gränderna och bildade tillsammans med Västerlånggatan en ringled utanför...
Svartbröder och röda revolutionärer

Svartbröder och röda revolutionärer

Gatumyllret under medeltiden utgjordes inte bara av stadsbor, lokala hantverkare och tillresta köpmän utan även av kringvandrade tiggarmunkar som ville sprida den kristna läran. På Stockholms gator fanns såväl gråklädda Franciskanermunkar som svartbröder från...