Plan för norra Karlaplan 1899

Plan för norra Karlaplan (Del av karta från Stockholmskällan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Lindhagenplanen från 1866 finns en stjärnplats utmarkerad på Östermalm. Tanken är att där låta ett antal grönskande boulevarder mötas i en stjärnplats. De första träden planteras tjugo år senare och området har nu fått namnet Karlaplan. Bostadshusen ska placeras i en ring runt stjärnplatsen och de första byggs i kvarteren Minan, Harpan och Fanan på den södra sidan. Men sedan avstannar byggandet och cirkeln av hus fullföljs inte helt.

Gropen stack ut med sin låga kåkbebyggelse

Gropen stack ut med sin låga kåkbebyggelse (Stadsmuseet)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pittoresk kåkstad eller stadsdelens skamfläck

En triangelformad tomt på den norra sidan av Karlaplan ägs av staten och här finns enkla baracker, plåtskjul, verkstäder och lagerlokaler samt en bensinstation. Åsikterna bland de kringboende går isär. Vissa ser ”Gropen” som en pittoresk kåkstad medan andra menar att handeln med skrot och begagnade bilar gör området till en skamfläck för hela stadsdelen.

Ett markbyte mellan staten och Stockholms stad genomförs 1968 men frågan om hur industritomten bäst ska användas diskuteras länge och livligt i Stadshuset. Samtidigt är bygget av miljonprogrammet i full gång över hela Sverige där bostadsbristen ska byggas bort med moderna bostäder till rimliga priser. Till slut fattas beslut om ett ambitiöst bostadssocialt projekt och så här presenteras planerna för Gropen av Stockholms stadsplanekontor:

”Kvarteret Fältöversten kommer i huvudsak att bebyggas med bostäder, varvid planeringen avpassats för ett tvärsnitt av befolkningen. En bärande tanke i programmet utgör satsningen på en form av utbyggd boendeservice. De i kvarteret boende avses sålunda erbjudas tjänster av en särskild inrättad reception.”

Hyresrätter ska bryta boendesegregationen

Genom att bygga hyresrätter för medelklassen med integrerad handel och social service ska det nya kvarteret bidra till att bryta boendesegregationen på Östermalm. Allmännyttiga Familjebostäder blir tomträttshavare och byggherre för projektet. Planerna tas fram av Carl Nyrén med Lennart Bergström som arkitekt. Fältöversten invigs den 30 september 1973.

Kvarteret består av fem parallella huskroppar i 7-9 våningar med över 500 lägenheter ovanpå ett terrassplan. I centrumanläggningen därunder finns butiker, bank, post, apotek, systembolag, bibliotek, vårdcentral, folktandvård, försäkringskassa, socialkontor och expedition för kvarterspolisen samt garage i källaren och nedgång till tunnelbanan. Precis som i andra miljonprogramsområden är trafik och människor separerade.

Kvaliteten är viktig och fasaderna kläs med tegel, ett vanligt material i de miljonprogramshus som byggs under rekordåren före oljekrisen 1973. ”Vår avsikt var att den för området avvikande uppbyggnaden skulle kompletteras i detaljutförandet så att dess läge i stenstaden kunde försvaras,” påpekar Carl Nyrén. Men med energikrisen följer besparingar och senare protesterar han mot försämrade lägenhetsplaner, ljusförhållanden och utomhusmiljöer samt att ”det utförda projektets nuvarande gestalt inte längre svarar mot stadsplanens intentioner”.

Ett kvarter, fem hus och femhundra lägenheter

Ett kvarter, fem hus och femhundra lägenheter (Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

Från billig hyresrätt till dyr bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildas 1994 och genom en tredimensionell fastighetsbildning skapas en separat fastighet som skiljer bostäderna från centrumanläggningen. I maj 2008 köps de 538 lägenheterna av bostadsrättsföreningen för 1 miljard kronor. Det är den största ombildningen av hyresrätter som har genomförts i Sverige. Av lägenheterna är ca 10 % hyresrätter.

Kvarteret som en gång var tänkt som ett banbrytande bostadspolitiskt projekt har nu istället slukats upp av stadsdelen. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en bostadsrätt på Östermalm ligger på ca 110 000 kr/kvm och en lägenhet i Fältöversten hamnar på samma nivåer som sekelskifteslägenheterna i grannkvarteren. Den som vill flytta in i Fältöversten våren 2016 får betala 5,5 miljoner kr för en tvåa på 52 kvm medan en etta på 26 kvm landar på 3,3 miljoner kr. Centrumanläggningen ägs idag av AMF och har utökats och moderniserats till en fashionabel galleria med ett 60-tal butiker samt flera restauranger, caféer och barer.

Tips och källor

Läs mer om projektet Fältöversten i tidskriften Arkitektur.