En av de första yrkesgrupper som flyttade sina verksamheter till Kungsholmen när stadsdelen började bebyggas på 1640-talet var garvare. Redan 1669 hade Garvargatan (stora bilden) fått sitt namn. Under 1800-talet hade två stora garvardynastier – Westin och Lundin – etablerat sig på Kungsholmen som båda har fått gator uppkallade efter sig – Jakob Westinsgatan och Garvar Lundins gränd.

Fjorton år gammal anlände Johan Jansson till Kungsholmen 1736 och fick arbete som garvarlärling. Efternamnet ändrade han till Westin efter hemstaden Västerås. Från 1748 kunde han titulera sig garvarmästare och han blev med tiden ålderman för garvarskrået.

Jacob Westin

Jacob Westin

Förmögen garvare och generös boksamlare

Familjen Westin skulle komma att driva garveri på Kungsholmen i flera generationer. Under 1800-talet var som mest fyra bröder Westin verksamma i familjeföretaget medan en femte broder, Fredric Westin, blev konstnär. Det är han som har målat altartavlan i Kungsholms kyrka. Familjen har även bekostat en större renovering av kyrkan och har ett eget gravkor.

Jakob Westinsgatan är uppkallad efter garvarskråets siste ålderman. Han blev med tiden mycket förmögen och var en flitig boksamlare med stort intresse för litteratur om hantverk, geografi, topografi och historia. Samlingen består av tusentals böcker, handskrifter, kartor och grafiska blad som Jakob Westin donerade till Uppsala universitetsbibliotek.

Westinska huset på Hantverkargatan

Westinska huset på Hantverkargatan (foto okänd)

Många kända hyresgäster i Westinska huset

I hörnet av Hantverkargatan och Kaplansbacken lät garvarfamiljen Westin bygga sig ett bostadshus som ännu står kvar. Bland hyresgästerna i det Westinska huset fanns medlemmar ur den adliga ätten Anckarsvärd. Här bodde också flera läkare och professorer från Serafimerlasarettet och Karolinska institut, som Anders Retzius och sonen Gustaf Retzius som föddes här 1842.

En annan hyresgäst var Carl Gerhard Bolinder som från 1844 och under mer än femtio år drev Bolinders mekaniska verkstad tillsammans med sin bror Jean Bolinder på östra Kungsholmen. På 1890-talet flyttade instrumentmakaren Ch. O Werner sin verksamhet till det Westinska huset på Hantverkargatan där man även tillverkade förband och proteser. (Företagets skylt syns på fasaden i bilden till vänster.) I en grannfastighet  runt hörnet på Kaplansbacken låg instrumentmakaren Albert Stilles verkstad för kirurgiska instrument och 1910 slogs de båda företagen ihop till AB Stille-Werner.

Stiftelsen Höstsol har idag 34 lägenheter i det Westinska huset som hyrs ut till pensionerade medlemmar i Teaterförbundet. I det lilla huset på gården finns bibliotek och samlingssal och i lokalerna håller Jussi Björlingsällskapet sina medlemsträffar. Gårdshuset användes tidigare som stall för hästarna som drog hästspårvagnarna. Den sista turen på Kungsholmslinjen gick i februari 1905.

Anders Wilhelm Lundin

Anders Wilhelm Lundin (foto okänd)

Från garvare till läderfabrikör

Efter 75 år på Kungsholmen fick familjen Westin konkurrens när Erik Lundin 1825 flyttade hit sitt garveri från Södermalm. Sonen Anders Wilhelm Lundin vidareutvecklade verksamheten och startade en läderfabrik 1843. Han var mycket framgångsrik och firman var erkänd för sin höga kvalitet. Petiga kunder kunde ofta få höra: ”Här väljs inte! Ta hudarna i den ordning de ligger!”

På Garvargatan 7 lät Anders Wilhelm på 1860-talet bygga ett pampigt bostadshus. Längs resten av gatan fanns mycket av kåkbebyggelsen kvar ännu hundra år senare. Anders Wilhelm Lundin förblev ogift men fick dottern Johanna ihop med familjens piga, Karolina. Hennes mor hade i sin tur fått sonen Per Gustaf ihop med Anders Wilhelms far, Erik Lundin.

När Lundins garvarverksamhet lades ner 1905 märktes de sista hudarna med ordet ”SLUT”. Efter mer än 250 år var garveriepoken på Kungsholmen över. Idag finns bara gatunamnen kvar som påminnelse.