De första skyskraporna i USA byggdes på 1880-talet och snart inleddes en strid mellan Chicago och New York om att skapa landets högsta och mest moderna hus. Man började använda stålramar för att avlasta konstruktionen och kunde på så sätt bygga höghus med uppåt 15-20 våningar. New York lyckades 1895 bräcka Chicagos höjdrekord och nu tog byggandet av skyskrapor verkligen fart.

Nya regler och nya stilar

Men oron för en förändrad stadsbild och brist på luft och ljus tvingade 1916 fram nya detaljplaner med särskilda byggkrav för skyskrapor – över 30 meters höjd måste indrag (”setback”) göras i fasaden för att minska byggnadens påverkan på omgivningen. Nästa steg i arkitekturens utveckling kom med Parisutställningen 1925 där Art Deco fick sitt stora genomslag. Stilen blev oerhört populär i USA med ikoniska skyskrapor som The Chrysler Building och The Empire State Building. Men samtidigt föddes tankar på en helt ny sorts modern arkitektur – International Style – USA:s svar på europeisk modernism och funktionalism.

Minimalism lyfter fram detaljerna

Villa Savoye (Foto Valueyou)

Villa Savoye (Foto Valueyou)

Tanken bakom International Style var att avlägsna bärande väggar och skapa en byggnad som består av mer eller mindre sammanvävda abstrakta volymer. När utställningen ”Modern Architecture – International Exhibition” öppnades på MoMa i New York 1932 pryddes katalogomslaget av Le Corbusies ”Villa Savoye” från 1930. Men även Mies van der Rohes principer om ”less is more” och ”God is in the details” vilka tydligt redovisar byggnadens material, konstruktion och funktion låg till grund för idéerna.

Utan undantag ett unikt hus

Arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill grundades 1936 och i mer än fyrtio år arbetade Gordon Bunshaft här. När tvålfabrikanten Lever Brothers 1952 gav honom i uppdrag att skapa ett spektakulärt kontorshus i amerikansk stil med ett modernt och fräscht uttryck fick de mer än de kunnat drömma om. Arkitekten hämtade sin inspiration från International Style samt ett undantag i byggreglerna från 1916; på 25 procent av tomten har man rätt att bygga hur högt man vill, utan indrag i fasaden. Därmed kunde Gordon Bunshaft skapa Lever House – ett unikt höghus på 390 Park Avenue.

Helglasad fasad med Curtain wall-teknik

Lever House

Lever House i New York (Foto Maria Lindberg Howard)

Byggnaden består av två partier, ett terrassformat podium rest på pelare vilket har inspirerats av Le Corbusiers ”Villa Savoy”. Ovanpå reser sig ett 21 våningar högt smalt, hus täckt av blågrönt glas. Med byggtekniken ”curtain wall” hängs fasadmaterialet, likt en gardin, utanpå byggnadsstommen. Lever House är det andra huset i New York där curtain wall-tekniken har använts och det första huset med en helglasad fasad. I entrévåningen finns en öppen gård med träd, buskar och skuplturer och genom en öppning i det låga huset kan man titta uppåt längs höghusets hela fasad. Konstruktionen ger ett luftigt och inbjudande intryck.

Källa till inspiration i andra länder

Lever House har inspirerat arkitekter i flera andra städer och byggnaden fick snart efterföljare som SAS Royal Hotel i Köpenhamn, ritat av Arne Jacobsen (20 våningar),  Emek Business Center i Ankara (24 våningar) och Europa Center i Berlin (21 våningar). I Stockholm uppfördes 1957-1960 en kontorsfastighet på Vasagatan 11 med Lars-Erik Lallerstedt som arkitekt. Liksom förebilden i New York består Vasahuset av två partier, ett höghus (13 våningar) ovanpå ett terrassformat låghus med en indragen bottenvåning och en ljusgård. Fasaden är av curtain wall-konstruktion med ljusblått glas och aluminiumprofiler. Entréhallen har svarta stenpelare och vitt marmorgolv.

Förfining och förfulning

Vasahuset med ful tillbyggnad (Foto Holger Ellgard)

Lever House utsågs 1982 till minnesmärke och i slutet av 1990-talet inleddes ett omfattande renoveringsarbete där Skidmore, Owings & Merrill lät modernisera curtain wall-fasaden för att möta dagens energi- och miljökrav. Samtidigt genomgick även Vasahuset i Stockholm stora förändringar. Detaljplanen ändrades 1999 vilket tillät en ombyggnad av huset som sas skulle ta hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Men istället tyngs nu den en gång så smäckra konstruktionen av en ful och klumpig påbyggnad.

I Stockholm finns inga hus i Art Deco-stil och exemplen på byggnader i International Style med curtain wall-teknik är få. Vasahuset, Hötorgsskraporna, Skatteskrapan och Folksamhuset är därför byggnader vi ska vara stolta över och varsamma med!