I området mellan S:t Eriksplan och Odenplan finns flera vackra kvartersnamn som Snöklockan, Gullvivan, Resedan, Jasminen, Pionen, Rosen och Kamelian. De skvallrar om att det inte var alltför länge sedan som Vasastan, den yngsta av Stockholms innerstadsdelar, var en blomstrande oas fylld av växter, örter och blomster.

Bröderna Bergius hade gröna fingrar

Peter Jonas Bergius

Peter Jonas Bergius (1730-1790)

Intill Karlbergsvägen och Odengatan låg malmgården Bergielund. På 1760-talet anlades här en stor botanisk trädgård som läkaren Peter Jonas Bergius drev tillsammans med sin bror Bengt Bergius som var bancokommissarie. De två bröderna Bergius var mycket intresserade av örter och medicinalväxter och skrev flera böcker samt höll föreläsningar i ämnet. I den Bergianska trädgården fanns odlingar, drivhus, biodling och en tobakslada och här arbetade trädgårdsmästare, kuskar, drängar och pigor.

Trädgårdsanläggning med egen botkanikprofessor

Bröderna var måna om sin trädgårdsanläggning och i sitt testamente donerade Peter Jonas Bergius egendom och skrifter till Kungliga Vetenskapsakademien. Efter brödernas död bildades Bergianska Stiftelsen 1791 och för skötseln ansvarade en botaniskt kunnig föreståndare med titeln Professor Bergianus. Under 1800-talet fortsatte Bergianska trädgården att fungera som hortikulturell försöksanläggning och trädgårdsskola.

Trädgården flyttar till Frescati

Under industrialismen tredubblades Stockholms befolkning och på 1870-talet lades stadsplaner fram för den nordvästra delen av Norrmalm. Malmgården Bergielund och den Bergianska trädgården kom att genomskäras av fyra gator och det blev nu nödvändigt att flytta den 7 hektar stora anläggningen. I Frescati vid Brunnsviken hittade Kungliga Vetenskapsakademien en lämplig egendom på nästan 32 hektar. Men då marken tillhörde Haga slott måste såväl Oscar II som riksdagen godkänna köpet. Det skedde den 1 november 1885 och köpeskillingen var 230 000 kronor.

Från växthus till stadskvarter

Arbetet med den nya stadsplanen fortsatte i rasande fart och Vasastan bebyggdes med långa raka gator kantade av hyreshus. Men i området där den Bergianska trädgården legat fanns små gårdar och växthus kvar ända in på 1920-talet. Då byggdes Vasa Realskola i kvarteret Resedan. Kvarteret har sedan fyllts på med ett posthus, en flickskola och bostäder samt en biograf. Men i ett hörn av Vasa Reals skolgård finns fortfarande en rest av en skolträdgård kvar, ett minne från den Bergianska trädgården.