Fredhäll – en högst funktionell stadsdel

Fredhäll – en högst funktionell stadsdel

Under en stadsvandring i Stockholm får du höra många spännande historier, som den här… Fredhäll var namnet på en gammal gård belägen på sydvästra Kungsholmen. Den uppfördes i början av 1800-talet av Olof Tideström som var kassör vid auktionskammaren. Det här var...