Castor och Cerberus – En strålande tvilling och en trehövdad vakthund

Castor och Cerberus – En strålande tvilling och en trehövdad vakthund

Under en stadsvandring i Stockholm får du höra många spännande historier, som den här…

Tillaei karta från 1733

I Magnus Erikssons stadslag från 1350 stod att läsa ”hwar stadher skal skiptas i fira fierdhuga”. Indelningen av kvarteren i fjärdingar underlättade brandskyddet i det medeltida Stockholm. Stadsplanen på 1640-talet ändrade kvartersindelningen till att omfatta även enskilda byggnader som numrerades. De flesta tomterna på malmarna ägdes av staden och namnen förenklade inbetalningen av ”tomtöret”, den årliga markhyran.

Kvartersnamnen på malmarna

Många av de äldsta kvartersnamnen på malmarna döptes enligt topografin – Klippan (Östermalm) och Gropen (Södermalm) samt Moraset och Sumpen (Norrmalm). Yrken användes också – Bonden (Södermalm)och Brännaren (Östermalm) samt Bergsmannen och Lantmätaren (Norrmalm) . Heraldiska namn som Lejonet, Gripen, Tigern och Loen (Norrmalm) var en annan namnkategori. Men en del äldre kvartersnamn  som Stormkransen och Blåmannen (Norrmalm),  Vattuormen (Kungsholmen) och Brunfisken (Östermalm) har inte kunnat förklaras.

Kvartersnamnen på Stadsholmen

Först i början av 1700-talet tilldelades även Gamla stan kvartersnamn vilka troligen fastställdes av stadsingenjörerna Petter Tillaeus och Johan Cortman. Anledningen var densamma, att underlätta brandskyddet.  På Stadsholmen valde man att främst använda namn ur den grekiska och romerska mytologin. De första kvarteren döptes 1702 och fick namnen Castor och Cerberus.

Castor – den dödliga tvillingen

Bröderna Castor och Pollux håller ihop

Drottning Leda hade två söner, tvillingarna Castor och Pollux, med olika fäder. Castors far var hennes make, kung Tyndareus av Sparta medan Pollux far var Zeus, gudarnas kung. Därmed var den ena sonen dödlig och den andra odödlig. När Castor dödades i strid bad Pollux sin far om att få dela sin odödlighet med sin bror. Som stjärnbilden Tvillingarna vägleder de fartyg och hjälper människor i sjönod. Kvarteret Castor ligger mellan Stora Hoparegränd och Drakens gränd, intill Skeppsbron. Vid Österlånggatan är kvarteret hopbyggt med kvarteret Pollux vilket ju passar bra med tanke på historien.

Cerberus – den trehövdade vakthunden

Kerberos på vakt vid KTH

Efter att ha förts över floden Styx av färjkarlen Charon möttes de dödas själar av Cerberus, en trehövdad hund som vaktade ingången till dödsriket Hades. Hans uppgift var att se till att de aldrig lämnade undervärlden. Herakules tolfte och sista storverk var att med bara händerna fånga Cerberus levande och föra honom upp till de levandes värld, något han lyckades med. Kvarteret Cerberus ligger mellan Stora Nygatan, Kornhamnstorg och Lilla Nygatan.

Nyfiken på fler historier? Boka en egen stadsvandring eller en tipspromenad via mobil och upptäck stan tillsammans med kunder, kollegor och kompisar. Ni väljer stadsdel, dag och tid.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>